بازیگر و صداپیشه شخصیت Bayek ابتدا نمی دانسته که برای Assassin’s Creed Origins تست بازیگری می دهد

بازیگر و صداپیشه شخصیت Bayek ابتدا نمی دانسته که برای Assassin’s Creed Origins تست بازیگری می دهد
شاید گمان می کنید شرکتی به مانند یوبی سافت برای استخدام هنرپیشه و افراد مورد نظر خود برای ساخت عناوینی به مانند Assassin’s Creed Origins، به صورت آشکارا این کار را انجام داده و به افراد مد نظر خود می گوید” بیایید برای نسخه جدید Assassin’s Creed  تست بازیگری دهید”. خیر این طور نیست، کما اینکه […]