پوسترهای جدیدی از شخصیت های فیلم Justice League منتشر شد

پوسترهای جدیدی از شخصیت های فیلم Justice League منتشر شد
پوسترهای جدیدی از شخصیت های فیلم Justice League منتشر شد

با اینکه زمان خیلی کمی تا اکران فیلم لیگ عدالت (Justice League) باقی مانده، اما برادران وارنر دست از انتشار اخبار جدید نکشیده و تصاویری از این فیلم منتشر کرده است.