جدا بودن فیلم مستقل جوکر از دنیای سینمایی دی سی تایید شد

جدا بودن فیلم مستقل جوکر از دنیای سینمایی دی سی تایید شد
جدا بودن فیلم مستقل جوکر از دنیای سینمایی دی سی تایید شد

کمپانی دی سی به تازگی اعلام کرد که فیلم مستقل و اختصاصی شخصیت جوکر جزو دنیای سینمایی دی سی نخواهد بود و این دو جدا از هم هستند.