سامسونگ میان رده‌ی جدیدی با اگزینوس 7885 عرضه می‌کند

سامسونگ میان رده‌ی جدیدی با اگزینوس 7885 عرضه می‌کند
سامسونگ میان رده‌ی جدیدی با اگزینوس 7885 عرضه می‌کند

روز گذشته دستگاه جدیدی از سامسونگ در فهرست گیک‌بنچ رؤیت شد که به‌نظر می‌رسد (A7 (2019 باشد.