قسمت سوم بازی The Long Dark دسامبر امسال منتشر می‌شود

قسمت سوم بازی The Long Dark دسامبر امسال منتشر می‌شود
قسمت سوم بازی The Long Dark دسامبر امسال منتشر می‌شود

قسمت سوم بازی The Long Dark به همراه بازسازی دو قسمت قبلی آن سال جاری منتشر می‌شود. با زومجی همراه باشید.