مشهورترین خودروهای دنیا که خارج از خانه تولید می‌شوند

مشهورترین خودروهای دنیا که خارج از خانه تولید می‌شوند
مشهورترین خودروهای دنیا که خارج از خانه تولید می‌شوند

 برندهای خودروسازی جهان به‌دلایل مختلف، مثل بازاریابی یا صرفه‌جویی مالی و زمانی، در کشورهای مختلف خط تولید احداث می‌کنند.