مهران غفوریان و ارژنگ امیرفضلی در کنار «کویتی پور» (عکس)

مهران غفوریان و ارژنگ امیرفضلی در کنار «کویتی پور» (عکس)
ارژنگ امیرفضلی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: جناب اقای کویتی پور – -خواننده ممد نبودی ببینی ………-