نازنین بیاتی و احمد مهرانفر در فیلم دینامیت حضور خواهند داشت

نازنین بیاتی و احمد مهرانفر در فیلم دینامیت حضور خواهند داشت
نازنین بیاتی و احمد مهرانفر در فیلم دینامیت حضور خواهند داشت

نازنین و بیاتی و احمد مهرانفر در فیلم جدید مسعود اطیابی به نام دینامیت حضور خواهند داشت.